۲۸۸۳۹۵_۸۴۸

گنبدسازی قائم

ساخت گنبد، گلدسته، سردر، محراب، نماي مساجد

ادامه مطلب
havaye haram-m

گنبدسازی قائم

ساخت و نصب کاشی گنبد .کاشی گلدسته .کاشی محراب .کاشی شبستان. سردرب و...

ادامه مطلب

گلدسته سازی در تهران

گلدسته استیل نقره ای

گلدسته سازی

فروش گلدسته استیل

ساخت گنبد و گلدسته

گنبد سازی در اهواز

گنبد سازی درمازندران

گنبد استیل نقره ای

فروش گنبد و گلدسته

گنبد سازی در کرمان

گلدسته سازی در شیراز

گلدسته استیل طلایی

گلدسته سازی درمازندران

گلدسته سازی

گنبد سازی درکرج

گنبد استیل نقره ای

گنبد سازی در خرم آباد

ساخت گنبد مسجد/ساخت گنبد در اهواز/خرم شهر

فروش گنبد و گلدسته

گنبد استیل نقره ای/گنبد سازی در تهران

گلدسته سازی درکرج

گلدسته استیل طلایی

گنبد سازی در قم

گنبد استیل طلایی

گنبد فلزی و گلدسته فلزی پیش ساخته که از فلز و بصورت آماده  در محل نصب می شود واز محاسن آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_آماده سازی و نصب سریع

 هزینه خیلی پایین ترنسبت به نوع غیر فلزی مانند گنبد کاشی

وزن پایین

دوام و ماندگاری بالا

زیبایی زیاد

  و …. اشاره کرد .با توجه به جنس رویه گنبد و گلدسته های فلزی می توان آنها را در سه گروه تقسیم بندی کرد:

الف – با رویه آلومینیوم طلایی  ب — با رویه استیل نقره ای  ج — با رویه استیل طلایی

درتقسیم بندی فوق جنس بدنه اصلی مد نظر بوده و از دو نوع ورق دیگر هم بصورت ترکیبی استفاده می شود .نکته مهم در استعلام قیمت اینست مهم تر از همه مدل طرح مد نظر و کیفیت کار به چه شکل باشد و ثانیا که ضخامت ورق و جنس آنها متفاوت می باشد

نکته بعدی محاسبه متراژ کار می باشد که باید به روش زیر محاسبه شود:

الف –محاسبه مساحت گلدسته:درگلدسته متراژ کار از حاصل ضرب محیط مقطع پایینی گلدسته در ارتفاع مفید (بدون احتساب پرچم) بدست می آید . در یک جفت گلدسته قطر یک مترچنانچه ارتفاع پرچم درمحاسبات لحاظ شود  ، متراژ بدست آمده حدود۷ متربیشتر از متراژ واقعی خواهد بود . قیمت الله پرچم برای گنبد و گلدسته معمولا جداگانه محاسبه می شوند.

ب-گنبد :متراژ گنبد از حاصل ضرب محیط گردن در ارتفاع کل ( ارتفاع گردن باضافه طول هلال)بدست می آید .

گنبد آلومینیوم|گلدسته سازی|ساخت مناره|ساخت گنبد|ساخت گلدسته|گنبدسازی در خرم آباد|گنبدسازی در کرمانشاه|گنبدسازی درتهران|گنبدسازی درکرج|گنبدسازی در قزوین|مناره سازی|گلدسته سازی در تهران|قیمت گنبد و گلدسته|گنبد استیل|کاشی گنبد|کاشیکاری مساجد|گنبد سازی/گنبد سازی/گنبد سازی/گنبد سازی/گنبد سازی/گلدسته سازی

کاشیکاری مساجد

کاشیکاری گنبد

کاشیکاری زیر گنبد

زیر گنبد (رسم بندی و گچ کاری)

کاشی گنبد

کاشی کاری زیر گنبد

قیمت گنبد و گلدسته

کاشیکاری محراب

خرید گنبد

گنبد طرح مسجدالنبی

سازنده گنبد کاشی

کاشیکاری گنبد

کاشیکاری گنبد

کاشیکاری گنبد

گنبد سازی

کاشیکاری زیر گنبد (طرح مقرنس)

ضریح سازی درکرج

ساخت ضریح در تهران

گلدسته سازی

ساخت حجله

سازنده گنبد استیل

ساخت ضریح

گنبدسازی

ساخت ضریح در قزوین

ضریح سازی درکرج

ساخت مزار شهدا در اصفهان

ضریح سازی در تهران

ساخت ضریح

فروش گلدسته

ساخت ضریح در مشهد

ضریح سازی درتبریز

ساخت ضریح در قم

ضریح سازی

ساخت مزار شهدا در شیراز

ضریح سازی درمازندران

ساخت ضریح در خرم آباد

ساخت ضریح

ساخت مزار شهدا در تهران

ضریح سازی درمشهد

ساخت مزار شهدا