گنبد سازی قائم

۰۹۳۸۴۳۴۳۴۶۳  : شماره تماس

پذیرش سفارش و ساخت انواع ضریح به سبکهای سنتی و جدید در ابعاد و جنس های مختلف

ضریح از بدنه و اسکلت، پیکره‌های سنگی، ستون‌ها، پایه ستون، گوی ماسوره‌ها، لچکی‌ها، ترنج‌ها، کتیبه‌های نقره، حواشی برجسته کاری، کتیبه‌های طلامشبک‌های طلایی ضریح، زهوارها، میخ‌های تزیینی ضریح ، گلدان‌های ضریح، نقاشی‌های داخل ضریح، پارچه روی سقف مزار و… تشکیل می‌شود